Otázka:

Je vyjadrenie byť v troskách spisovné? Je podstatné meno parťák spisovné a znamená „partner“? Môžeme podstatným menom zvrat a slovesom zvrátiť vyjadriť skutočnosť, že tím zmenil nepriaznivý stav? Sú všetky tri podstatné mená v spojení zvrátiť zápas/výsledok/skóre správne?

Heslá:

byť v troskách, parťák, partia, parta, zvrat, zvrat v zápase, zvrátiť

Odpoveď:

           1. Vyjadrenie byť v troskách použité prenesene na opísanie zmarenej nádeje je v slovenčine bežné.

            2. Slovo parťák sa v slovenčine hodnotí ako slangové, je utvorené zo slova partia alebo parta a jeho význam nie je „partner“. V minulosti sa používalo hlavne medzi (napr. stavebnými) robotníkmi, ktorí tak nazývali vedúceho partie – pracovnej skupiny. V súčasnosti sa slovom parťák častejšie označuje obľúbený člen partie („skupiny osôb so spoločnými záujmami“), ktorý dobre zapadne medzi ostatných, prípadne nepokazí nijakú zábavu.

            3. Jedným z významov slova zvrat je aj význam „náhla zmena, obrat, zlom“, preto ho možno použiť napríklad v spojení zvrat v zápase na označenie zmeny v zápase, ktorá nastala po strelení niekoľkých gólov. Rovnako sloveso zvrátiť má aj význam „spôsobiť (náhlu) podstatnú zmenu“, preto vyjadrenia zvrátiť zápas, zvrátiť (nepriaznivý) výsledok, zvrátiť skóre sú všetky správne.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu byť v troskách