Heslo: znelostná asimilácia

Otázka:

Prečo sa slovo sme vyslovuje so z – zme? Čo tam spôsobuje znelostnú asimiláciu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Vysvetľovala som žiakom znelostnú asimiláciu v predponových slovách s predponu bez-. Spýtali sa, či je predponové aj slovo bezpečnosť, keďže slovo pečnosť nemá v slovenčine význam.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spodobovanie v spisovnej slovenčine záväzné a spodobuje sa koncová hláska v slove chirurg?

celá otázka a odpoveď