Heslo: vytypovať

Otázka:

Správne je vytypovali sme miesto konania alebo vytipovali sme miesto konania?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V spojení “... že si podľa kuloárov minister už vytypoval do funkcie dirigenta...“ napísali slovo vytypoval s y po t. Je to správne?

celá otázka a odpoveď