Otázka:

Správne je vytypovali sme miesto konania alebo vytipovali sme miesto konania?

Heslá:

tip, tipovať, vytipovať, typ, typovať, vytypovať

Odpoveď:

            Vyberanie vhodných objektov alebo osôb na základe určitých požiadaviek a vlastností sa v slovenčine nazýva typovanie. Veci alebo osoby vybraté podľa určitých kritérií sa označujú ako vytypované. Keď vyberáme vhodnú lokalitu, robíme tak na základe určitých požiadaviek a predstáv, ktoré by mala spĺňať, ide teda o typovanie a o vytypovanú lokalitu.

             Slovenčina pozná aj sloveso tipovať s mäkkým i s významom „dopredu odhadovať výsledok súťaží či stávok". Dokonavý tvar tohto slovesa – vytipovať s mäkkým i – má význam „získať (peniaze) tipovaním“. Vytipovať (teda získať tipovaním) môžete iba peniaze v stávkovej kancelárii. Okrem slovies tipovať a vytipovať máme v slovenčine aj podstatné meno tip, ktoré má nielen význam „odhad, predpoklad výsledku“, ale aj „dobrá rada, odporúčanie“. Ak chcete vyjadriť skutočnosť, že niekomu poradíte, kde by našiel vhodnú lokalitu, môžete povedať, že zákazníkovi dáte tip na vhodnú lokalitu. Ani keď niekomu poradíme dobré miesto (dáme mu tip), nemožno povedať, že sme vytipovali miesto (konania), ale iba odporučili sme (niekomu) miesto konania alebo dali sme (niekomu) tip na miesto konania. Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať takúto podobu: Vytypovali sme miesto konania (vo význame „vybrali sme“) alebo Odporučili sme miesto konania (vo význame poradili sme niekomu, dali sme mu tip).    

             Našu informáciu si môžete overiť v základných kodifikačných príručkách spisovnej slovenčiny, napríklad v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk (pozri heslá tip, tipovať, vytipovať, typ, typovať, vytypovať).   

 

 

 

 


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu tip