Otázka:

V spojení ´“...že si podľa kuloárov minister už vytypoval do funkcie dirigenta, ktorý viedol orchester SND na smutne známom Krištálovom plese“ napísali slovo vytypoval s y po t. Je to správne?

Heslá:

vytypovať, vytipovať, Krištáľový ples

Odpoveď:

 

 

Vyberanie vhodných objektov alebo osôb na základe určitých požiadaviek a vlastností sa v slovenčine nazýva typovanie. Vytypovať si môžeme aj spolupracovníkov do svojho tímu – vyberieme si ich podľa ich vlastností a našich potrieb. V spojení ... že si podľa kuloárov minister už vytypoval do funkcie dirigenta, ktorý viedol orchester SND na smutne známom Krištáľovom plese... je sloveso vytypoval napísané správne s tvrdým y po t.            Minister si do funkcie už niekoho vybral, a to na základe určitých (subjektívnych či objektívnych) kritérií.

            Slovenčina pozná aj sloveso tipovať s mäkkým i s významom „dopredu odhadovať výsledok súťaží či stávok“ a  sloveso vytipovať s mäkkým i, ktoré však má iba význam „získať výhru (peniaze) tipovaním“.

Našu informáciu si môžete overiť aj v kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. 

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť, že v spojení na Krištáľovom plese sa prídavné meno krištáľovom píše s ľ.


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vytypovať