Heslo: v seriáli

Otázka:

Ako sa skloňuje slovo Gmail?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú názvy mesiacov jún, júl?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo seriál?

celá otázka a odpoveď