Otázka:

Ako sa skloňujú názvy mesiacov jún, júl?

Heslá:

jún, na tanieri, v éteri, na serveri, v likéri, v interiéri, v areáli, v seriáli, v júli, júl, v hoteli

Odpoveď:

 

Prevzaté podstatné mená mužského rodu jún, júl sa skloňujú podľa vzoru dub, iba v lokáli jednotného čísla majú namiesto prípony -e (v dube) príponu -i – v júni, v júli. Táto nepravidelnosť v skloňovaní sa objavuje pri prevzatých neživotných podstatných menách mužského rodu. Väčšinou ide o podstatné mená zakončené na -el a -er, v ktorých nie je pohyblivé e, napr. v hoteli, na tanieri, v éteri, na serveri, ďalej o podstatné mená zakončené na -ér a -ál, napr. v likéri, v interiéri, v areáli, v seriáli, ale patria k nim aj slová ako Alžír – v Alžíri, klavír – na klavíri, apríl – v apríli, jún – v júni júl – v júli. V lokáli jednotného čísla nemá nijaké podstatné meno v slovenčine pádovú príponu -y.

 


Otázka z 02. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jún