Otázka:

Ako sa skloňuje slovo Gmail?

Heslá:

gmail, email, mejl, detail, koktail, festival, interval, automobil, profil, textil, dub, stroj, v hoteli, v seriáli, v areáli, v gmaile - v gmaili, skloňovanie

Odpoveď:

 

Slovo gmail (aj v podobe Gmail) sa skloňuje rovnako ako slovo e-mail (resp. jeho varianty email, mejl), ktoré má rovnaký základ. Slovo e-mail sa zaradilo do skupiny prevzatých slov zakončených na -l, ako napr. detail, email (vo význame „náter“), koktail, festival, interval, automobil, profil, textil, ktoré sa skloňujú pravidelne podľa vzoru dub a aj v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu tohto vzoru, teda -e: v e-maile, v gmaile.

            Je pravda, že v praxi sa často pri slovách e-mail, gmail používa skloňovanie ako pri prevzatých podstatných menách mužského rodu, ktoré majú v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i vzoru stroj (ako v hoteli, v seriáli, v areáli). Nemožno vylúčiť, že v budúcnosti sa tento úzus zohľadní aj pri slovách e-mail a gmail a v lokáli jednotného čísla bude dvojtvar v e-maile/v e-maili, v gmaile/v gmaili.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gmail
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku