Heslo: upútavka

Otázka:

Je slovo vychytaný spisovné? Kedy sa najčastejšie používa? A výraz vychytávka je správny? Má aj nejaké synonymá?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovo kreatíva spisovné?

celá otázka a odpoveď