Otázka:

Je slovo kreatíva spisovné?

Heslá:

kreatíva, kreácia, reklama, reklamný šot, upútavka

Odpoveď:

Keďže slovo kreatíva sa v slovenských slovníkoch neuvádza a podľa dokladov z textov na internete sa používa v rozličných významoch (nielen ako výsledok činnosti, teda kreácia, reklama, reklamný šot, upútavka, ale aj ako činnosť vo význame „kreativita, tvorivosť, kreatívnosť“), odporúčame Vám uprednostniť slová s ustáleným významom.


Otázka z 22. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kreatíva