Heslo: telefón

Otázka:

Aký je správny genitívny tvar slova telefón? Telefóna alebo telefónu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Neviem, či v slove líška a polícia je mäkké ľ alebo tvrdé l. Vyslovujem to tvrdo, ale učili sme sa, že di, ti, ni, li, de, te ne, le sa vyslovujú mäkko.

celá otázka a odpoveď