Otázka:

Neviem, či v slove líška a polícia je mäkké ľ alebo tvrdé l. Vyslovujem to tvrdo, ale učili sme sa, že di, ti, ni, li, de, te ne, le sa vyslovujú mäkko.

Heslá:

líška, telefón, výslovnosť ľ/l

Odpoveď:

 

Nie vo všetkých slovách zo slovnej zásoby spisovnej slovenčiny je pred samohláskami e, i, í mäkká spoluhláska ľ. Podrobnejšie si môžete túto problematiku pozrieť v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole 4. Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ. Publikácia je sprístupnená na stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.

            V domácom slove líška je mäkká spoluhláska ľ, ktorá sa podľa kodifikácie vyslovuje mäkko. Spoluhláska ľ v písanej podobe tohto slova sa zapisuje písmenom l bez mäkčeňa, lebo za ňou nasleduje samohláska í. V slove cudzieho pôvodu telefón je tvrdá spoluhláska l.

             Odporúčame Vám prečítať si aj naše odpovede na otázky o výslovnosti de, te, ne, le, di, ti, ni, li na stránke internetovej jazykovej poradne https://jazykovaporadna.sme.sk (do vyhľadávania zadajte heslá di, ti, ni, li mäkká výslovnosť).


Otázka z 28. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu líška