Otázka:

Dobrý deň, ako je správny genitívny tvar slova telefón? Telefóna alebo telefónu?

Heslá:

telefón

Odpoveď:
Slovo telefón sa skloňuje podľa vzoru dub. V genitíve jednotného čísla  je pri vzore dub pádová prípona –a alebo –u. ( Sú to variantné prípony.) V Pravidlách slovenského pravopisu sa pri každom podstatnom mene uvádza tvar genitívu jednotného čísla. Pri podstatnom mene telefón je správny tvar telefónu.

Otázka z 21. 07. 2003 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu telefón