Heslo: správanie

Otázka:

Aký je rozdiel medzi používaním slova správanie a správanie sa, napr. vo vete Naša firma vyžaduje príkladné správanie (sa)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je v slovenčine správny výraz poruchy chovania, alebo poruchy správania sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať spojenie chová sa ako barbar, jeho chovanie je vulgárne alebo správa sa ako barbar, jeho správanie je vulgárne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie jazyk chovania neurónov?

celá otázka a odpoveď