Heslo: správanie

Otázka:

Aký je rozdiel medzi používaním slova "správanie" a "správanie sa" - napr. vo vete "naša firma vyžaduje príkladné správanie (sa)"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je v slovenčine správny výraz poruchy chovania, alebo poruchy správania sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať spojenie "chová sa ako barbar, jeho chovanie je vulgárne" alebo "správa sa ako barbar, jeho správanie je vulgárne"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie jazyk chovania neurónov?

celá otázka a odpoveď