Otázka:

Je správne slovné spojenie jazyk chovania neurónov?

Heslá:

chovanie, správanie, jazyk, spôsob, model, schéma

Odpoveď:

         Slovo chovanie sa v slovenčine hodnotí ako neveľmi vhodný výraz a v oficiálnom jazykovom prejave sa odporúča nahrádzať slovom správanie. Nemôžeme jednoznačne posúdiť správnosť spojenia jazyk chovania (vhodnejšie správania) neurónov, keďže nevieme, čo presne sa týmto spojením pomenúva. V slovenčine sa slovom jazyk označuje sústava vyjadrovacích znakových prostriedkov. V súvislosti s opisom správania neurónov by sme skôr predpokladali výrazy ako spôsob, model, schéma (správania neurónov).


Otázka z 17. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu chovanie