Otázka:

Je správne používať spojenie chová sa ako barbar, jeho chovanie je vulgárne alebo správa sa ako barbar, jeho správanie je vulgárne?

Heslá:

správať sa, správanie, chovať sa, chovanie

Odpoveď:

Vo význame „počínať si, prejavovať sa, konať istým spôsobom“ sa v slovenčine používa sloveso správať sa, od ktorého je odvodené slovesné podstatné meno správanie. 


Otázka z 03. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu správať sa