Heslo: posúvač

Otázka:

Existuje slovenský výraz pre šoupátko?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V slovenských počítačových manuáloch sa ovládacia lišta na obrazovke často nazýva „posuvník“. V slovníkoch slovenského jazyka je však iba „posúvač“.

celá otázka a odpoveď