Otázka:

Existuje slovenský výraz pre šoupátko?

Heslá:

šoupátko, posúvač

Odpoveď:

Slovenský ekvivalent českého slova šoupátko je posúvač (nie šupátko) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza ako technický termín vo význame „zariadenie alebo jeho súčiastka slúžiaca na posúvanie“ (pozri www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 20. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šoupátko