Otázka:

V slovenských počítačových manuáloch sa ovládacia lišta na obrazovke často nazýva „posuvník“. V slovníkoch slovenského jazyka je však iba „posúvač“.

Heslá:

posuvník, posúvač, ovládacia lišta

Odpoveď:

                 V slovenských lexikografických príručkách sa zatiaľ uvádza iba podstatné meno posúvač ako technický termín s významom „zariadenie alebo jeho súčiastka slúžiaca na posúvanie“. Správne je však utvorené aj slovo posuvník, ktoré sa v jazykovej praxi používa predovšetkým na pomenovanie ovládacích líšt na monitore počítača (v korpuse Omnia Slovaca sme našli frekventované spojenia zvislý posuvník, vodorovný/horizontálny posuvník, bočný posuvník, spodný posuvník, mechanický posuvník, pravý, ľavý posuvník). Podstatné meno posúvač sa používa častejšie v strojárskej terminológii, napr. plochý posúvač, piestový posúvač, fázový posúvač, nožový posúvač, klinový posúvač, automatický posúvač drevného odpadu, hoci zriedkavejšie ho môžeme nájsť aj v textoch z oblasti výpočtovej techniky, napr. vertikálny/zvislý posúvač, horizontálny/vodorovný posúvač. Ovládaciu lištu na obrazovke možno pomenovať posúvač posuvník, oba výrazy zodpovedajú spisovnej slovenčine a slovo posuvník sa zaradilo aj do heslára pripravovaného zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka.


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu posuvník