Heslo: pomlčka a čiarka

Otázka:

Píše sa v tejto vete pomlčka s čiarkou alebo bez čiarky? Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách –, bola pokojná.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pravda, že v slovenskom súvetí sa niekedy píše čiarka za spojovníkom? Môžete mi uviesť príklad?

celá otázka a odpoveď