Otázka:

Je pravda, že v slovenskom súvetí sa niekedy píše čiarka za spojovníkom? Môžete mi uviesť príklad?

Heslá:

pomlčka a čiarka, vetná vsuvka

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sa v niektorých prípadoch píše po pomlčke (nie po spojovníku) čiarka, a to vtedy, keď je v súvetí vetná vsuvka oddelená pomlčkami a zároveň za ňou nasleduje ďalšia veta (hlavná alebo vedľajšia), napr. Keď išiel popri nás – bol som tak blízko, že by som sa ho mohol dotknúť –, usmial sa na mňa alebo Poznali sme sa – kedysi sme bývali v jednom dome –, a tak som ho oslovil. Takéto situácie sa však v slovenských textoch vyskytujú skôr zriedkavo, lebo na vyčlenenie vetnej vsuvky sa častejšie používa zátvorka alebo čiarky.


Otázka z 25. 09. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pomlčka a čiarka