Otázka:

Píše sa v tejto vete pomlčka s čiarkou alebo bez čiarky? Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách –, bola pokojná.

Heslá:

pomlčka a čiarka

Odpoveď:

 

           Zápis vety Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách –, bola pokojná je správny, ako aj v podobe Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách, bola pokojná. Podoba vety bez čiarky za vedľajšou vetou Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách – bola pokojná nie je správna.   

           

           


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pomlčka a čiarka