Heslo: pohoda

Otázka:

Je slovo leháro spisovné a aký je jeho význam? Môže sa sloveso vylízať sa použiť aj v spojení vylízať sa z problémov? Je slovo tvrďas spisovné a aký je jeho význam?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie tepelná pohoda?

celá otázka a odpoveď