Heslo: pohoda

Otázka:

Je slovo leháro spisovné a aký je jeho význam? Môže sa sloveso vylízať sa použiť aj v spojení vylízať sa z problémov? Je slovo tvrďas spisovné a aký je jeho význam?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie "tepelná pohoda"?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku