Otázka:

Je správne slovné spojenie "tepelná pohoda"?

Heslá:

pohoda, tepelná pohoda

Odpoveď:

Podstatné meno pohoda je spisovný výraz, ktorý nájdete aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. V spojení tepelná pohoda sa podstatné meno pohoda používa vo význame „všestranne dobré podmienky na príjemné cítenie sa“. Spojením tepelná pohoda sa vyjadruje príjemný pocit spokojnosti s tepelným stavom prostredia (väčšinou v miestnosti) a v stavebníctve a energetike sa používa ako odborný termín.


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pohoda