Otázka:

Je slovo leháro spisovné a aký je jeho význam? Môže sa sloveso vylízať sa použiť aj v spojení vylízať sa z problémov? Je slovo tvrďas spisovné a aký je jeho význam?

Heslá:

leháro, odpočinok, oddych, pohoda, pokoj, veget, vylízať sa, tvrďas

Odpoveď:

 

1. Slovo leháro je český slangový výraz, v slovenčine je rovnako ako v češtine nespisovný a jeho neutrálne slovenské ekvivalenty sú (podľa kontextu) slová odpočinok, oddych, pohoda, pokoj. V rovnakom význame sa v slovenčine používa aj slangový výraz veget.   

            2. Sloveso vylízať sa možno popri význame „vyliečiť sa“ používať aj v prenesenom význame „dostať sa z nepríjemností“ ako expresívny výraz, napr. Mal veľké problémy, ale už sa z nich vylízal.

            3. Slovo tvrďas je český slangový výraz a označuje sa ním „tvrdý, prísny, neprístupný, neoblomný človek“.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu leháro