Heslo: otázka

Otázka:

Ak je nespisovné slovo dotaz, nie je nespisovné aj slovo dotazník?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa dá do slovenčiny preložiť slovo query? Ako dotaz?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovo dotaz spisovné?

celá otázka a odpoveď