Otázka:

Ak je nespisovné slovo dotaz, nie je nespisovné aj slovo dotazník?

Heslá:

dotaz, otázka, dopyt, dotazník, pravítko

Odpoveď:

Slovo dotaz, ako správne uvádzate, je nespisovné a namiesto neho sa majú používať správne slovenské výrazy otázka, dopyt. Napriek tomu, že pôvod slova dotazník ako príponovej odvodeniny od slova dotaz je zjavný, prešlo toto slovo do spisovnej slovenčiny a ustálilo sa v nej natoľko, že snaha nahradiť ho iným (napr. slovným spojením „tlačivo s otázkami“) sa neujala. Podobným spôsobom si našlo miesto v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny aj slovo pravítko.


Otázka z 12. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dotaz