Otázka:

Ako sa dá do slovenčiny preložiť slovo query? Ako dotaz?

Heslá:

dotaz, otázka, dopyt, query

Odpoveď:

České slovo dotaz sa do slovenčiny prekladá ako otázka, dopyt. Anglické slovo query je v Anglicko-slovenskom a slovensko-anglickom slovníku výpočtovej techniky od autorov G. Breveníka, D. Breveníkovej vysvetlené ako „žiadať si informáciu; požiadavka na operáciu s dátami; výber podľa požiadavky“ a v Anglicko-slovenskom počítačovom slovníku autorov J. Ragana, M. Belákovej ako „otázka; otázkový, pýtať sa; v (L) príkaz na prehľadávanie databázy“.


Otázka z 04. 12. 2003 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dotaz