Heslo: odkaz

Otázka:

Odkaz na internetovú stránku sa správne nazýva link alebo linka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kde sa píše číselný odkaz vo forme indexu, ak je v úvodzovkách celá veta alebo ak patrí k slovu, ktoré je zvýraznené úvodzovkami? Hneď za slovom pred úvodzovkami alebo až za úvodzovkami, prípadne za bodku, ak ide o koniec vety?

celá otázka a odpoveď