Otázka:

Odkaz na internetovú stránku sa správne nazýva link alebo linka?

Heslá:

link, odkaz, linka, line, hot line, horúca linka

Odpoveď:

 

Ako slovenský ekvivalent anglického výrazu link sa v súvislosti s internetovými stránkami používa slovo odkaz, keďže funkcia link v internetových textoch je v podstate zdokonalenou funkciou odkazov, aké sa používajú napríklad v odborných textoch (v písanom texte si stranu uvedenú v odkaze musíme nalistovať alebo si zohnať uvedenú literatúru, na internete stačí kliknúť na link – odkaz).

 

Slovo linka, hoci je zvukovo i graficky podobné, nezodpovedá významom anglickému výrazu link, ale je ekvivalentom iného anglického výrazu – line (porov. hot linehorúca linka, line generator – generátor liniek, resp. priamok, line code – kód linky). Ďalším významom anglického slova line je „čiara, riadok, línia“, kým za kľúčový význam slova link možno považovať „článok, ohnivko reťaze (napr. odkazov)“.

 

Na základe jazykovej praxe odporúčame prekladať anglický výraz link ako odkaz, resp. prepojenie. Na vyjadrenie činnosti či vzťahu máme v slovenčine takisto domáce ekvivalenty, ako napr. odkazovať, spájať, pripojiť sa, odkazový, odkazovací, pripojený a pod.

 


Otázka z 19. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu link