Otázka:

Kde sa píše číselný odkaz vo forme indexu, ak je v úvodzovkách celá veta alebo ak patrí k slovu, ktoré je zvýraznené úvodzovkami? Hneď za slovom pred úvodzovkami alebo až za úvodzovkami, prípadne za bodku, ak ide o koniec vety?

Heslá:

horný index, úvodzovky, odkaz

Odpoveď:

Otázku umiestnenia čísla odkazu (horného indexu) a interpunkčného znamienka STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností neupravuje. Ak sa odkazuje na celú vetu, index sa uvádza za interpunkčným znamienkom, čiže za bodkou, resp. ak ide o citáciu v úvodzovkách, za úvodzovkami. Ak sa odkazuje na slovo alebo slovné spojenie, z logického hľadiska by sa index mal uvádzať za týmto slovom či slovným spojením a za indexom by malo nasledovať príslušné interpunkčné znamienko, ako bodka, čiarka či úvodzovky. Z vizuálneho hľadiska však lepšie pôsobí, ak sa horný index uvádza za interpunkčným znamienkom, čiže za bodkou, čiarkou, úvodzovkami ap., preto niektorí autori dávajú prednosť tomuto spôsobu (porov. napr. legislatívne texty).

 


Otázka z 01. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu horný index