Heslo: minister

Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu výrazy dozorná rada, predseda predstavenstva a predstavenstvo vo vete: "Vážení členovia dozornej rady, dovoľte mi v mene predsedu predstavenstva pozvať Vás na zasadnutie predstavenstva, ktoré sa bude konať..."?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne pomenuje funkcia dekana, ktorú vykonáva žena? Môžem použiť pomenovanie dekanka?

celá otázka a odpoveď