Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu výrazy dozorná rada, predseda predstavenstva a predstavenstvo vo vete: "Vážení členovia dozornej rady, dovoľte mi v mene predsedu predstavenstva pozvať Vás na zasadnutie predstavenstva, ktoré sa bude konať..."?

Heslá:

Prezídium, Predstavenstvo, Dozorná rada, predseda predstavenstva, minister, prezident

Odpoveď:

 

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) názvy najvyšších orgánov inštitúcií a názvy prezídií, predstavenstiev a dozorných rád sa považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, iba ak sa uvádza plný názov inštitúcie alebo podniku, napr. Prezídium Fondu národného majetku, Predstavenstvo a. s. Slovnaft alebo Dozorná rada Všeobecnej úverovej banky. Ak sa v texte uvádzajú výrazy ako predstavenstvo dozorná rada bez plného názvu inštitúcie či podniku, píšu sa s malým začiatočným písmenom, aj keď je z textu jasné, o ktoré predstavenstvo a o ktorú dozornú radu ide, t. j. Vážení členovia dozornej rady, dovoľte mi v mene predsedu predstavenstva pozvať Vás na zasadnutie predstavenstva, ktoré sa bude konať... Takisto ani názvy funkcií ako predseda, minister či prezident Slovenskej republiky sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 02. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Prezídium