Otázka:

Ako sa správne pomenuje funkcia dekana, ktorú vykonáva žena? Môžem použiť pomenovanie dekanka?

Heslá:

dekan, dekanka, prezident, prezidentka, minister, ministerka, premiér, premiérka

Odpoveď:

 

Ak nejakú profesiu alebo funkciu vykonáva žena, je prirodzené používať jej pomenovanie v ženskom rode (napríklad spojenie Iveta Radičová, bývalý premiér SR, by asi použil málokto), rovnako ako sa používa ženský tvar napr. pri oslovení Dobrý deň, pani riaditeľka. – Pani inžinierka, chcel by som sa vám poďakovať. V oficiálnych dokladoch a dokumentoch je preto vhodné používať na označenie funkcie tvar dekanka – prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., dekanka Národnohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dekan