Heslo: hosť

Otázka:

Kedy sa pri skloňovaní podstatných mien mužského rodu používa prípona -mi a kedy prípona -ami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovo hosťka spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prosím o 2.pád množného čísla slova hosť v spojení "pre vašich hostí".

celá otázka a odpoveď