Heslo: absorbovať

Otázka:

Prečo sa slovo kolaps píše s p, ale slovo kolabovať s b? A podobne aj slovo absorpcia a absorbovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa mení "p" na "b" pri slove "sorpcia" na "sorbovať" alebo "sorbent"?

celá otázka a odpoveď