Heslo: absorbovať

Otázka:

Prečo sa slovo kolaps píše s p, ale slovo kolabovať s b? A podobne aj slovo absorpcia a absorbovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa slovo sorpcia píše so spoluhláskou p a slová sorbovať alebo sorbent so spoluhláskou b?

celá otázka a odpoveď