Otázka:

Prečo sa slovo kolaps píše s p, ale slovo kolabovať s b? A podobne aj slovo absorpcia a absorbovať?

Heslá:

kolaps, kolabovať, absorbovať

Odpoveď:

Pravopisný rozdiel podstatného mena kolaps a slovesa kolabovať súvisí s tým, že nie sú utvorené od rovnakého odvodzovacieho základu (lat. collapsus – comlābī). Latinský slovotvorný základ lābī (s významom „sunúť, kĺzať sa, padať“) sa uplatňuje aj pri prídavnom mene labilný. Podobná situácia je aj pri slovách absorpciaabsorbovať – slovotvorné základy sú absorptio – absorbere. Ďalšie podobné dvojice sú napr. transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať.


Otázka z 08. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kolaps