Heslo: Kristovi učeníci

Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie e/Emauzskí učeníci? V náboženských textoch ho vídam aj s veľkým začiatočným písmenom podobne ako Kristovi učeníci.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie emauzskí učeníci? V náboženských textoch to vídam aj v podobe Emauzskí učeníci.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie e/Emauzskí učeníci? V náboženských textoch ho niekedy píšu s veľkým E podobne ako Kristovi učeníci. Mohli by ste mi odporučiť aj nejakú náboženskú terminologickú literatúru?

celá otázka a odpoveď