Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie e/Emauzskí učeníci? V náboženských textoch ho vídam aj s veľkým začiatočným písmenom podobne ako Kristovi učeníci.

Heslá:

emauzskí učeníci, Kristovi učeníci

Odpoveď:

 

 

Keďže ide o pomenovanie učeníkov, ktorí sa po Ježišovom zmŕtvychvstaní vybrali do biblického mesta nazývaného Emauzy, nevidíme dôvod písať toto spojenie s veľkým začiatočným písmenom, a to ani v náboženskej terminológii. Iný prípad je spojenie Kristovi učeníci, v ktorom sa, prirodzene, privlastňovacie prídavné meno utvorené od vlastného mena Kristus píše s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 20. 02. 2019 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu emauzskí učeníci