Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie e/Emauzskí učeníci? V náboženských textoch ho niekedy píšu s veľkým E podobne ako Kristovi učeníci. Mohli by ste mi odporučiť aj nejakú náboženskú terminologickú literatúru?

Heslá:

emauzskí učeníci, Kristovi učeníci, náboženská terminológia

Odpoveď:

 

 

Z príručiek, ktoré sa venujú náboženskej terminológii, Vám môžeme odporučiť dvojzväzkový Teologický a náboženský slovník (Štefan Vragaš a kol.: 1. diel, písm. a – k, 2006, 2. diel, písm. l – ž, 2008, vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave). Spojenie emauzskí učeníci sa však v slovníku neuvádza. Keďže ide o pomenovanie učeníkov, ktorí sa po Ježišovom zmŕtvychvstaní vybrali do biblického mesta nazývaného Emauzy, nevidíme dôvod písať toto spojenie s veľkým začiatočným písmenom, a to ani v náboženskej terminológii (iný prípad je spojenie Kristovi učeníci, v ktorom sa, prirodzene, privlastňovacie prídavné meno utvorené od vlastného mena Kristus píše s veľkým začiatočným písmenom).


Otázka z 03. 04. 2019 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu emauzskí učeníci