Otázka:

Aká je skrátená spisovná podoba štátu Holandské kráľovstvo?

Heslá:

Holandské kráľovstvo, Holandsko

Odpoveď:

Vžitá slovenská podoba oficiálneho názvu štátu je Holandské kráľovstvo, jeho skrátená podoba je Holandsko.

Záväzné podoby názvov štátov a hlavných miest sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (aj na našej webovej stránke www.juls.savba.sk) a v publikáciách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Slovenské vžité názvy štátov a závislých území Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia SR (v elektronickej podobe na www.geodesy.gov.sk).


Otázka z 29. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Holandské kráľovstvo