Heslo: Dozorná rada

Otázka:

Ako sa píše názov D/dozorná rada spoločnosti PPS Group a. s.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu výrazy dozorná rada, predseda predstavenstva a predstavenstvo vo vete: "Vážení členovia dozornej rady, dovoľte mi v mene predsedu predstavenstva pozvať Vás na zasadnutie predstavenstva, ktoré sa bude konať..."?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píše slovné spojenie banková rada?

celá otázka a odpoveď