Otázka:

Ako sa správne píše slovné spojenie banková rada?

Heslá:

banková rada, Dozorná rada

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) sa názvy najvyšších orgánov inštitúcií, názvy prezídií, predstavenstiev a dozorných rád píšu s veľkým začiatočným písmenom, ak sa uvádza plný názov inštitúcie alebo podniku, napr. Dozorná rada Všeobecnej úverovej banky, Banková rada Národnej banky Slovenska. Ak sa neuvádza plný názov, spojenie dozorná rada, banková rada sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 14. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu banková rada