Heslo: šou

Otázka:

Podľa akých pravidiel sa priraďuje rod podstatným menám prijímaným do slovenčiny z cudzích jazykov, napr. bilbord, šou, bajk, koktail?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: „predstavil sa v šou“ alebo „predstavil sa na šou“?

celá otázka a odpoveď