Otázka:

Ako je správne: „predstavil sa v šou“ alebo „predstavil sa na šou“?

Heslá:

šou

Odpoveď:

 

Slovom šou sa v slovenčine pomenúva televízny program, predstavenie aj podujatie, napr. módna prehliadka a rozličné prezentácie. V súvislosti s televíznym programom sa používa väčšinou predložka v, napr. predstavil sa v televíznej šou, predstavil sa v šou Jana Krausa. V súvislosti s predstavením a rozličnými podujatiami sa popri predložke používa ajpredložku na, napríklad predstavil sa vo veľkolepej divadelnej šou aj predstavil sa na módnej šou.

 


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu šou