Heslo: účasť

Otázka:

Píše sa v slove účasník spoluhláska t?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžeme použiť slovné spojenie účasť v pojednávaní?

celá otázka a odpoveď