Otázka:

Píše sa v slove účasník spoluhláska t?

Heslá:

účastník, účasť, súčasník, súčasný

Odpoveď:

 

 

 

Slovo účastník je utvorené zo slova účasť, preto sa píše v uvedenej podobe, so zachovaním písmena t v základe slova. Je možné, že niektorí používatelia jazyka si slovo účastník zamieňajú so slovom súčasník, ktoré bolo utvorené z prídavného mena súčasný. Správne podoby slovenských slov si možno overiť v lexikografických príručkách na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk.  

 


Otázka z 30. 12. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu účastník