Otázka:

Môžeme použiť slovné spojenie účasť v pojednávaní?

Heslá:

účasť, zúčastniť sa, účasť na koncerte, účasť na výstavbe, účasť na povstaní, účasť v povstaní, účasť na súťaži, účasť v súťaži, účasť na príprave (podujatia), účasť pri príprave (podujatia), účasť na tvorbe zisku, účasť pri tvorbe zisku, pojednávanie, účasť pri pojednávaní

Odpoveď:

 

Slovo účasť odvodené od slovesa zúčastniť sa sa podľa spájateľnosti s konkrétnym slovom viaže s predložkou na, ale i pri, napr. účasť na koncerte, účasť na výstavbe, účasť na povstaní účasť v povstaní, účasť na súťaži účasť v súťaži, účasť na príprave (podujatia) účasť pri príprave (podujatia), účasť na tvorbe zisku, účasť pri tvorbe zisku. Slovo účasť možno spájať so slovom pojednávanie pomocou predložky na – účasť na pojednávaní – i s predložkou pri – účasť pri pojednávaní.


Otázka z 28. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu účasť