Otázka:

Je veta Každý sme iný pravopisne správna? Nemalo by byť Každí sme iní, keď ide o nominatív plurálu mužského rodu?

Heslá:

každý, každý sme iný

Odpoveď:

Spodstatnená podoba zámena každý označujúceho súhrn, ktorá má vo vete funkciu podmetu, sa môže spájať aj s plurálovým tvarom slovesa v prísudku. Veta Každý sme iný je správna. Správna je aj veta Každý je iný. V nej sa vďaka vlastnosti zámena každý vyjadrujúcej rozčlenenosť uplatňuje zhoda v čísle (singulár) medzi podmetom a prísudkom.

 

 


Otázka z 14. 01. 2022 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu každý