Heslo: každý

Otázka:

Aké antonymá existujú k slovu každý?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píše slovné spojenie každý sme iní/ý?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým i (y) sa píše veta Každý sme nejaký? Píšem ju správne?

celá otázka a odpoveď