Heslo: každý

Otázka:

Aké antonymá existujú k slovu každý?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píše veta "Každý sme iní/ý?"

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým i (y) sa píše veta Každý sme nejaký? Píšem ju správne?

celá otázka a odpoveď